Privacy verklaring

Metro Cash & Carry Nederland B.V. (‘Metro’) is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens die u via deze website verstandvanwijn.nl aan Metro verstrekt. Wij nemen de privacy van al onze deelnemers erg serieus.

U gaat akkoord met de voorwaarden genoemd in deze privacy statement door voorafgaand aan uw registratie voor deze website het relevante hokje voor akkoord aan te vinken.

Metro garandeert zich te houden aan alle van toepassing zijnde privacy regelgeving met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens alsmede de gebruikersinformatie die betrekking heeft op persoonlijke informatie of waarvan persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de verstrekte gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan en deze gegevens worden enkel gebruikt voor de administratie en de uitvoering van deze website via Metro.

Om als deelnemer gebruik te kunnen maken van deze website, dient u een profiel aan te maken waarbij u bepaalde gegevens over uzelf verstrekt. Enkel uw gebruikersnaam en e-mailadres dient u hierbij verplicht in te vullen, de overige gegevens kunt u zelf invullen als u dat wilt. Het gaat hierbij om de navolgende gegevens (hierna: “Deelnemersgegevens”):

- Gebruikersnaam
- Voor- en achternaam, (optioneel)
- Schermnaam en weergavenaam (optioneel)
- E-mailadres
- Website (optioneel)
- Bedrijfsnaam (optioneel)
- Klantnummer (optioneel)
- Makro vestiging (optioneel)
- Korte biografie (optioneel)
- Foto (optioneel)

De door u bij registratie op deze website verstrekte Deelnemersgegevens worden door Metro bewaard voor de administratie en de uitvoering van deze website. Naast de door u verstrekte Deelnemersgegevens houden wij via deze website ook algemene bezoekgegevens (hierna: “Bezoekgegevens”) bij. In dit kader kan ook het IP-adres van uw computer door Metro worden gebruikt. Metro koppelt deze Bezoekgegevens echter niet aan persoonlijk identificeerbare informatie. De Bezoekgegevens gebruikt Metro voor statistische analyses van het bezoek- en klikgedrag op deze website en ter optimalisatie van de inrichting van deze website en haar dienstverlening.

Metro beveiligt uw persoonsgegevens tegen verlies en/of wijziging door gebruik te maken van adequate IT maatregelen ten aanzien van beveiliging en toegang. Uw Bezoekgegevens worden op reguliere basis (elke 12 maanden) verwijderd of geanonimiseerd.

Uw Deelnemersgegevens worden eveneens verwijderd (van deze website) zodra uw registratie op deze website door u is beëindigd. Na deze beëindiging kunt u niet meer actief deelnemen aan deze website.

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat onder meer wordt gebruikt voor het verzamelen van informatie over het gebruik van deze website. Met deze cookies kunnen we u bij een volgend bezoek aan deze website sneller en gerichter van dienst zijn. Alle gangbare web browsers kunnen dusdanig worden ingesteld dat u als gebruiker alleen cookies accepteert na bevestiging of dat cookies volledig worden geweigerd.

Aangezien Metro integraal onderdeel uitmaakt van de Metro Group (een groep van
internationaal opererende bedrijven) kunnen de Deelnemersgegevens worden gebruikt voor doorgifte aan de data verwerkingscentra van de Metro Group of hun IT service providers. Alle doorgifte van persoonsgegevens aan voornoemde instanties zijn onderworpen aan strikte IT veiligheidsprocedures en worden gedaan met inachtneming van nationaal en Europees recht. Toegang tot de Deelnemersgegevens is beperkt tot de personen die bevoegd zijn om gegevens te verwerken en/of beveiliging en IT onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
Uw gegevens worden niet voor enig ander doel aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit
noodzakelijk is om de administratie en uitvoering van deze website uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.

U heeft als deelnemer het recht tot inzage in uw geregistreerde persoonsgegevens en op het wijzigen van deze gegevens. Uw gegevens kunt u te allen tijde bekijken en zonodig aanpassen via deze website onder de button “profiel aanpassen”. U bent als deelnemer ook te allen tijde bevoegd om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in verband met de administratie en uitvoering van deze website in te trekken. Dit kunt u doen door contact op te nemen met Metro via onderstaande gegevens.

Indien u meer informatie wenst te vernemen, vragen, klachten dan wel op- en aanmerkingen heeft
over ons privacybeleid of andere aspecten van deze website of service, neem dan contact op met ons via de volgende contactgegevens:

- Telefoonnummer 0900 – 20 25 300 (€0.25 per min.)
- E-mailadres: verstandvanwijn@makro.nl
- Postadres: Postbus 22579, 1100 DB Amsterdam Zuidoost
- Website: www.makro.nl
- Het KvK-nummer van Metro is: 33166133.

mei 2010